オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

44

Polski

Uwaga: Karta sieci bezprzewodowej Mini-PCI posiada
zaimplementowaną funkcję dywersyfikacji transmisji. Urządzenie nie
emituje częstotliwości radiowych równocześnie z obu anten.
Dla zapewnienia dobrej jakości połączenia radiowego jedna z anten
jest wybierana automatycznie lub ręcznie (przez użytkownika).

2

Nieprawidłowa instalacja lub nieuprawnione użycie może spowodować
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Także wszelkie przeróbki
wewnętrznej anteny mogą spowodować pozbawienie certyfikatu FCC oraz
utratę gwarancji.

Kanada – Zwolnienie z konieczności
licencjonowania urządzeń
radiokomunikacyjnych emitujących niski poziom
energii (RSS-210)

a

Informacje ogólne
Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:
1. Urządzenie to może nie powodować zakłóceń, oraz
2. urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie
z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania
urządzenia.

b

Działanie w paśmie 2,4 GHz
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym licencjonowanych usług, urządzenie
jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, a instalacja
zewnętrzna wymaga uzyskania licencji.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.