オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

vii

Provozní prostředí

Upozornění! Při používání přenosného počítače za následujících
podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna
bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli
však výhradně): bezdrátová sít’ LAN (WLAN), Bluetooth a 3G.

Řiďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte,
je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte
zařízení jen v normálních provozních polohách. Toto zařízení splňuje směrnice pro
vystavení vysokofrekvenčnímu záření, pokud je používáno normálně a zařízení a
jeho anténa jsou umístěny minimálně 1,5 cm od těla. Nesmí obsahovat kov a
zařízení je třeba umístit do výše uvedené vzdálenosti od těla. K úspěšnému přenosu
datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě.
V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud
takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby
byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K
zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by
zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumist’ujte do blízkosti zařízení
kreditní karty ani jiná magnetická pamět’ová média, protože by mohlo dojít k
vymazání uložených informací.

Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může
docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li
zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním
zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obrat’te se na lékaře nebo výrobce lékařského
zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení
vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení,
které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

Kardiostimulátory. Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi
bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby
nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v
souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology
Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.

Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se
domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší
vzdálenosti.

Naslouchátka. Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení
některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obrat’te se na poskytovatele služeb.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.