オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

17

Č

ešt
ina

Používání klávesnice

Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a integrovanou numerickou klávesnici,
samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému Windows, funkční a
speciální klávesy.

Zámky klávesnice a integrovaná numerická
klávesnice

Klávesnice je vybavena třemi zámkovými klávesami, které je možné přepínat.

Integrovaná numerická klávesnice funguje stejně jako numerická klávesnice stolního
počítače. Malé znaky této klávesnice se nacházejí v pravém horním rohu kláves.
Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost na klávesách vytištěny.

Zámková
klávesa

Popis

Caps Lock

Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát
velkými písmeny.

NumLk
<Fn> + <F11>

Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat integrovanou numerickou
klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické
operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání
většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení
externí klávesnice.

Poznámka: <Fn> + <F11> pouze u vybraných
modelů.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích
tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr
Lk nefunguje ve všech programech.

Požadovaná funkce

Funkce NumLk je zapnutá

Funkce NumLk je
vypnutá

Číselné klávesy na
integrované klávesnici

Zadejte čísla obvyklým způsobem.

Kurzorové klávesy na
integrované klávesnici.

Při používání kurzorových kláves

stiskněte a podržte klávesu <

>.

Při používání kurzorových
kláves stiskněte a podržte
klávesu <Fn>.

Klávesy hlavní
klávesnice

Při psaní písmen na integrované
klávesnici stiskněte a podržte
klávesu <Fn>.

Napište písmena obvyklým
způsobem.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.