オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

36

Č

tin

a

Odstraňování potíží

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro řešení běžných problémů systému. Dojde-li
k problému, přečtete si tyto pokyny dříve, než se obrátíte na servisního technika.
K řešení závažnějších problémů bude pravděpodobně třeba počítač otevřít.
Nepokoušejte se počítač otevřít sami, požádejte o pomoc prodejce nebo
autorizované servisní středisko.

Tipy pro odstraňování potíží

Tento notebook disponuje pokročilými funkcemi, které zobrazují chybové zprávy na
displeji a pomáhají řešit případné problémy.
Pokud systém zobrazí chybovou zprávu nebo se projeví příznaky chyby, postupujte
podle pokynů v části Chybové zprávy. Pokud problém nelze vyřešit, obrat’te se na
prodejce. Viz "Vyžádání služby" na straně 22.

Chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybová zpráva, zapište si ji a proveďte nápravné opatření.
Následující tabulka uvádí chybové zprávy v abecedním pořadí včetně
doporučeného nápravného opatření.

Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají,
požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Chybové zprávy

Nápravné opatření

CMOS battery bad

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

CMOS checksum
error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

Disk boot failure

Vložte systémový (spouštěcí) disk a potom stisknutím
klávesy <Enter> restartujte počítač.

Equipment
configuration error

Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spust’te
nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy Exit ukončete
atím počítač restartujte.

Hard disk 0 error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

Hard disk 0 extended
type error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

I/O parity error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

Keyboard error or no
keyboard connected

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

Keyboard interface
error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní
středisko.

Memory size
mismatch

Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spust’te
nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy Exit ukončete
atím počítač restartujte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.