オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

37

Eng

lish

Č

ešt
ina

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na
základě části 15 směrnic FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišt’ovala
přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení
vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není
nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení
radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení
nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit
vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit
těmito způsoby:

Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

Umístěte zařízení dále od přijímače.

Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen
přijímač.

Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Poznámka: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení musí být provedena stíněnými
kabely a musí splňovat předpisy FCC.

Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení,
terminály, tiskárny atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení
třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude pravděpodobně
docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit
oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat
tento počítač.

Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím
podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto
zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo
způsobit nežádoucí činnost.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.