オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

38

Č

tin

a

Poznámka: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Prohlášení o shodě pro země EU

Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento notebook je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Splňuje požadavky ruských certifikačních předpisů

Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD

Panel LCD je vyráběn velmi přesným výrobním postupem. Nicméně některé obrazové
body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené
tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v počítači a neznamená závadu.

Informace o zákonných ustanoveních týkajících
se rádiových zařízení

Poznámka: Níže uvedené informace o předpisech se vztahují pouze
na modely s bezdrátovou sítí LAN nebo Bluetooth.

Obecně

K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení
určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorách.

Tento výrobek je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiových frekvencí a
bezpečnostními normami zemí a regionů, ve kterých byl schválen pro bezdrátové
použití. V závislosti na konfiguraci může tento výrobek obsahovat bezdrátová
rádiová zařízení (například modul bezdrátové sítě LAN nebo Bluetooth). Níže
uvedené informace se vztahují na výrobky s takovými zařízeními.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.