オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

xiii

Obsahom dokumentu Stručná príručka sú základné funkcie a vlastnosti vášho
nového počítača. Ďalšie informácie o tom, ako vám môže počítač zvýšit’
produktivitu, nájdete v dokumente Používateľská príručka pre systém Acer, ktorá
obsahuje podrobné informácie o takých veciach, ako sú systémové pomôcky,
oprava systému, možnosti rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje
informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je
dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si
chcete pozriet’ jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:
1 Kliknite na Štart > Všetky programy > AcerSystem.
2 Kliknite na AcerSystem User Guide.

Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom
počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na
AcerSystem User Guide sa najprv spustí inštalácia programu Adobe
Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na
obrazovke. Inštrukcie ako používat’ Adobe Reader nájdete v menu
Pomocník a Podpora.

Základy starostlivosti a tipy na používanie
počítača

Zapnutie a vypnutie počítača

Ak chcete zapnút’ počítač, jednoducho stlačte a pust’te tlačidlo Power, ktorý sa
nachádza pod obrazovkou LCD. Umiestnenie tlačidla Power si pozrite v "Struená
prírueka"
.

Ak chcete počítač vypnút’, použite jeden z týchto spôsobov:

Použite príkaz systému Windows Vypnút’: kliknite na ponuku Štart, potom na
položku Vypnút’.

Použite tlačidlo Power
Počítač v režime spánku možno zapnút’ aj stlačením klávesovej skratky pre
režim spánku <Fn> + <F4>.

Poznámka: Ak nie je možné počítač vypnút’ bežným spôsobom,
stlačte a podržte tlačidlo Power dlhšie ako štyri sekundy. Keď vypnete
počítač a chcete ho znova zapnút’, počkajte najmenej dve sekundy
pre jeho opätovným zapnutím.

Starostlivost’ o počítač

Počítač vám bude slúžit’ tak dobre, ako sa budete o neho starat’.

Nevystavujte počítač priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho do
blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.