オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

15

Sl

ov

en

čin

a

Poznámka: Keď používate dotykovú plochu, udržiavajte ju (aj prsty)
suchú a čistú. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta; hčím
jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Silnejšie klepnutie
nezvyšuje citlivost’ dotykovej plochy.

Poznámka: Podľa predvoleného nastavenia je funkcia vodorovného
posúvania na dotykovej ploche povolená. Môžete ju zakázat’ v
Ovládacích paneloch Windows, v nastaveniach pre Myš.

Používanie bezpečnostného zámku

počítača

Prenosný počítač je vybavený Kensington kompatibilným bezpečnostným slotom na
bezpečnostný zámok.

Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu,
napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte
kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.