オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

27

Sl

ov

en

čin

a

Poznámka: Ak kontrolka Spánok nesvieti, počítač vstúpil do režimu
Hibernácie a vypol sa. Ak kontrolka napájania nesvieti, ale kontrolka
Spánok svieti, počítač vstúpil do režimu Spánok. V oboch prípadoch
zapnete počítač stlačením a uvoľnením tlačidla Power. Počítač môže
vstúpit’ do režimu Hibernácie až po tom, ako je po určitý čas v režime
Spánok.

Čo so sebou na schôdzky

Ak je vaša schôdzka relatívne krátka, pravdepodobne nebudete potrebovat’ nič iné
než počítač. Ak bude vaša schôdzka trvat’ dlhšie alebo ak vaša batéria nie je úplne
nabitá, mali by ste si vziat’ so sebou AC adaptér, aby ste ho mohli pripojit’ v
konferenčnej miestnosti k počítaču.

Ak v miestnosti nie je elektrická zásuvka, znížte spotrebu energie batérie prepnutím
počítača do režimu spánku. Stlačte <Fn> + <F4> alebo zatvorte veko obrazovky
vždy, keď počítač aktívne nepoužívate. Ak chcete prácu obnovit’, otvorte obrazovku
(ak je zatvorená), potom stlačte a pustite tlačidlo Power.

Prenášanie počítača domov

Ak prenášate počítač z vášho pracoviska domov alebo naopak.

Príprava počítača

Po odpojení počítača od stolného počítača postupujte podľa nasledovných krokov v
príprave počítača:

Skontrolujte, či ste vybrali z mechaník všetky médiá a kompaktné disky.
Ak médiá nebudú vyňaté, môže sa poškodit’ hlava mechaniky.

Vložte počítač do ochranného obalu, v ktorom je počítač chránený pred
posúvaním sa a ktorý tlmí náraz pri páde.

Pozor: Vyvarujte sa ukladania iných vecí na veko počítača. Tlak na
vrchné veko môže poškodit’ obrazovku.

Čo vziat’ so sebou

Ak niektoré položky máte doma, zoberte so sebou:

AC adaptér a kábel napájania

Vytlačenú Užívateľskú príručku

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.