オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

30

Sl

ov

en

čin

a

Zabezpečenie počítača

Váš počítač je cenná investícia, ktorú je potrebné ochraňovat’. Naučte sa, ako sa o
svoj počítač starat’.

Bezpečnostné funkcie zahŕňajú hardvérové a softvérové zámky - bezpečnostný
otvor a heslá.

Používanie bezpečnostného zámku počítača

Prenosný počítač je vybavený Kensington kompatibilným bezpečnostným slotom na
bezpečnostný zámok.

Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu,
napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte
kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

Používanie hesiel

Heslá chránia váš počítač pred neautorizovaným prístupom. Nastavením týchto
hesiel možno vytvorit’ viaceré rozličné úrovne ochrany vášho počítača a dát:

Heslo správcu (Supervisor Passowrd) zabraňuje neautorizovanému vstupu do
utility BIOS. Po prvom nastavení musíte toto heslo zadat’ pri každom prístupe
do utility BIOS. Pozrite "Utilita BIOS" na strane 33.

Užívateľské heslo(User Password) chráni váš počítač pred neautorizovaným
používaním. Kombináciou tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a
prebudení z režimu hibernácie dosiahnete maximálne zabezpečenie.

Heslo pri zavádzaní (Password on Boot) chráni váš počítač pred
neautorizovaným používaním. Kombináciou tohto hesla s kontrolou hesla pri
zavádzaní a prebudení z režimu hibernácie dosiahnete maximálne
zabezpečenie.

Dôležité! Nezabudnite svoje Heslo správcu! Ak zabudnete svoje
heslo, skontaktujte sa prosím s vašim predajcom alebo
autorizovaným servisným strediskom.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.