ユーザーマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire 1602M, Aspire X3-600, Aspire T3-100

前へ 次へ
background image

v

Opmerking: Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de
gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade
veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uigebreide
werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om
het product weer in de normale toestand te brengen.

WAARSCHUWING: Gevaar op explosie indien de batterij niet correct
opnieuw geplaatst wordt. Vervang enkel door hetzelfde of
equivalente type aanbevolen door de fabrikant. Werp versleten
batterijen weg in navolging van de instructies van de fabrikant.

Veiligheid met betrekking tot de telefoonlijn

Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat het
apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.

Gebruik geen telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens onweer.
Er bestaat een klein risico op electrische schok door blikseminslag.

Instructies voor weggooien

Gooi dit elektronisch apparaat niet zomaar in de prullenbak. Om vervuiling te
voorkomen en het milieu zo veel mogelijk te beschermen, biedt u het apparaat aan
voor recycling. Voor meer informatie over de WEEE (Waste from Electrical and
Electronics Equipment , afval van elektronische en elektrotechnische apparaten),
bezoekt u
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.