インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

39

Sl

ov

en

čin

a

Všeobecné

V rámci prevencie pred rádiovým rušením licencovanej služby je toto zariadenie
určené len na vnútorné použitie.

Tento výrobok spĺňa štandardy rádiových frekvencií a ich bezpečnost’ pre krajiny
alebo regióny, v ktorých bol schválený na bezdrôtové používanie. V závislosti na
konfigurácii môže alebo nemusí obsahovat’ zariadenia s bezdrôtovou rádiovou
technológiou (ako sú moduly bezdrôtovej LAN siete a/alebo Bluetooth). Nižšie
uvedené informácie sú určené výrobkom s takýmito zariadeniami.

Európska únia (EÚ)

Smernica R&TTE Directive 1999/5/EC potvrdzuje súlad s nasledujúcim
harmonizovaným štandardom:

Článok 3.1 písm. (a) Zdravie a bezpečnost’

EN60950-1

EN62311

Článok 3.1(b) EMC

EN301 489-1

EN301 489-3 (Týka sa súpravy bezdrôtovej klávesnice s myšou bez
podpory Bluetooth)

EN301 489-7

EN301 489-17

EN301 489-24

Článok 3.2 Používanie spektra

EN300 440-2 (Týka sa súpravy bezdrôtovej klávesnice s myšou bez
podpory Bluetooth)

EN300 328

EN301 511

EN301 893 (Týka sa siete RLAN s vysokým výkonom a frekvenciou
5 GHz)

EN301 908-1

EN301 908-2

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.