インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

40

Sl

ov

en

čin

a

Zoznam krajín

Členské štáty EÚ v júli 2009: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko,
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko,
Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko,
Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Cyprus, Malta, Bulharsko a
Rumunsko. Používanie je povolené v krajinách Európskej únie a v Nórsku,
Švajčiarsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Toto zariadenie musí byt’ používané v
súlade so smernicami a obmedzeniami platnými v krajine, kde sa používa. Ak
chcete získat’ ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestne zastúpenie v krajine,
kde sa výrobok používa. Najnovší zoznam krajín nájdete na webovej stránke
ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

Bezpečnostné požiadavky FCC RF

Vyžarovaný výstupný výkon karty pre bezdrôtovú LAN siet’ Mini-PCI Card a karty
Bluetooth je výrazne nižší než sú limity rádiových frekvencií FCC. Napriek tomu by
mal byt’ prenosný počítač používaný tak, aby sa minimalizoval prípadný kontakt s
ľudským telom počas bežnej prevádzky:

1

Užívatelia sú povinní dodržiavat’ bezpečnostné pokyny týkajúce sa rádiových
frekvencií na zariadeniach s bezdrôtovou technológiou, ktoré obsahuje
užívateľská príručka každého zariadenia vybaveného rádiovými frekvenciami.

Pozor: V súlade požiadavkami na vystavenie rádiovým frekvenciám
podľa FCC musí byt’ udržiavaná vzdialenost’ osôb a antény
integrovanej karty pre bezdrôtovú LAN siet’ Mini-PCI Card
zabudovanej v oblasti obrazovky najmenej 20 cm (8 palcov).

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.