インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

17

Sl

ovenski

Uporaba tipkovnice

Ta tipkovnica ima tipke polne velikosti in vgrajeno numerično tipkolnico, ločene
kurzorje, tipko za zaklep, tipko Windows ter funkcijske in posebne tipke.

Tipke za zaklep in vgrajena numerična
tipkovnica

Tipkovnica ima tri tipke za zaklep, ki jih lahko vključite ali izključite.

Vgrajena numerična tipkovnica deluje kot namizna numerična tipkovnica.
Številke so označene z malimi znaki, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipke.
Za poenostavitev legende tipkovnice, simboli kurzorjev niso natisnjeni na tipke.

Tipka za
zaklep

Opis

Caps Lock

Ko je tipka Caps Lock vključena so vsi znaki napisani z veliko začetnico.

Num Lock
<Fn> + <F11>

Ko je tipka Num Lock vključena je vgrajena številčnica v numeričnem
načinu. Tipke funkcionirajo kot kalkulator (skupaj z aritmetičnimi operatorji
+, -, * in /). Ta način uporabite, ko morate vnašate dosti numeričnih
podatkov. Boljša rešitev bi bila priključitev zunanje tipkovnice.

Opomba: <Fn> + <F11> le za določene modele.

Scroll Lock
<Fn> + <F12>

Ko je tipka Scroll Lock vključena se zaslon pomika gor in dol za eno
vrstico, ko pritisnete smerne tipke za pomikanje gor in dol. Tipka Scroll
Lock ne deluje v nekaterih programih.

Želen dostop

Num Lock vključena

Num Lock izključena

Številčne tipke na
vgrajeni tipkovnici

Pisanje številk na običajen način.

Kurzorske tipke na
vgrajeni tipkovnici.

Držite tipko <Shift> medtem ko
uporabljate kurzorske tipke.

Držite tipko <Fn> medtem
ko uporabljate kurzorske
tipke.

Tipke glavne
tipkovnice

Držite tipko <Fn> medtem ko
tipkate črke na vgrajeni tipkovnici.

Pisanje črk na običajen
način.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.