インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

20

Român

ă

Întrebări frecvente

În continuare este prezentată o listă de situaţii posibile care pot apărea în timpul
utilizării computerului. Sunt furnizate soluţii uşoare pentru fiecare.

Am pornit alimentarea, dar computerul nu porneşte sau nu se
iniţializează.

Uitaţi-vă la indicatorul de alimentare:

Dacă acesta nu este aprins, computerul nu primeşte curent. Verificaţi
următoarele:

Dacă folosiţi bateria, este posibil ca nivelul acesteia să fie scăzut şi să nu
poată alimenta computerul. Conectaţi adaptorul de c.a. pentru a reîncărca
bateria.

Asiguraţi-vă că adaptorul de c.a. este bine conectat în computer şi la priza
electrică.

Dacă se aprinde, verificaţi următoarele:

Este un disc neiniţializabil (non-sistem) în unitatea de floppy USB
externă? Scoateţi-l sau înlocuiţi-l cu un disc de sistem şi apăsaţi
<Ctrl> + <Alt> + <Del> pentru a reporni sistemul.

Nu apare nimic pe ecran.

Sistemul de management al alimentării computerului goleşte automat ecranul pentru
a economisi energie. Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul.

Dacă prin apăsarea unei taste nu se activează din nou afişajul, pot exista trei cauze:

Este posibil ca nivelul de luminozitate să fie prea scăzut. Apăsaţi <Fn> + <

>

(creştere) pentru a regla nivelul de luminozitate.

Este posibil ca dispozitivul de afişare să fie setat pentru un monitor extern.
Apăsaţi tasta rapidă de comutare a afişajului <Fn> + <F5> pentru a comuta
afişajul înapoi pe computer.

Dacă indicatorul Repaus este aprins, computerul este în mod Repaus. Apăsaţi
şi eliberaţi butonul de pornire pentru a relua.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.