インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

viii

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud
mootorsõidukite elektroonikasüsteeme, näiteks elektroonilisi kütuse sissepritse
süsteeme, elektroonilisi libisemisvastaseid (lukustumisvastaseid) pidurisüsteeme,
elektroonilisi kiirusepiirajaid ning turvapadjasüsteeme. Lisainformatsiooni saate oma
sõiduki või lisatud seadmete tootjalt või nende esindajatelt. Seadet võivad hooldada
või sõidukisse paigaldada ainult selleks kvalifitseeritud isikud. Väär paigaldus või
hooldus võib olla ohtlik ning tühistada seadmele kehtiva garantii. Kontrollige
regulaarselt, kas sõidukis olevad traadita seadmed on kinnitatud ja töötavad
korralikult. Ärge hoidke või transportige seadme, selle osade või lisaga samas
ruumis kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale.
Turvapadjaga sõidukite puhul tuleb meeles pidada, et turvapadjad täituvad suure
jõuga. Ärge paigutage turvapadja kohale või selle avamisteele esemeid, sealhulgas
paigaldatud ega kaasaskantavaid traadita seadmeid. Kui traadita seade on
sõidukisse paigaldatud valesti ning turvapadi täitub, võivad tagajärjeks olla tõsised
vigastused. Seadme kasutamine lennukis lennates on keelatud. Enne lennukisse
sisenemist lülitage seade välja. Traadita teleseadmete kasutamine lennukis võib olla
ohtlik lennuki tööle, segada traadita telefonivõrgu tööd ning olla ebaseaduslik.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonnaga alades lülitage oma seade välja ning
järgige kõiki hoiatusmärke ja juhiseid. Potentsiaalselt plahvatusohtlike keskkondade
hulka kuuluvad kõik alad, kus Teil tavaliselt kästakse sõiduki mootor välja lülitada.
Sellistes kohtades võivad sädemed põhjustada plahvatust või tulekahju, mis võib
lõppeda kehavigastuste või koguni surmaga. Tankimiskohtades, näiteks
hooldusjaamade bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige kõiki
piiranguid, mis kehtivad raadioseadmete kasutamisel kütuseterminalides,
ladustamis- ja jaotuskohtades; keemiatehastes või kohtades, kus teostatakse
õhkimistöid. Tihti on plahvatusohtliku keskkonnaga alad selgelt märgistatud, kuid
mitte alati. Nende hulka kuuluvad ka laevatekialused, kemikaalide transpordi- või
laostuspunktid, vedelgaasi (näiteks propaani või butaani) kasutavad sõidukid ning
alad, kus õhk sisaldab kemikaale või muid osakesi, näiteks tolmu, vilja- või
metallitolmu. Ärge lülitage sülearvutit sisse, kui traadita telefoni kasutamine on
keelatud või kui see võib põhjustada häireid või ohtu.

Hädaabikõned

Hoiatus: Seadme kaudu ei saa sooritada hädaabikõnesid. Hädaabikõne
tegemiseks kasutage oma mobiiltelefoni või muud telefonisüsteemi.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.