インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

22

Eesti

Aku

Arvuti kasutab akupatareid, mis võimaldab laadimiste vahel pikalt töötada.

Aku omadused

Akul on järgmised omadused:

Kasutab kehtivaid akutehnoloogia standardeid.

Annab tühjenemisel hoiatussignaali.

Akut laetakse iga kord kui ühendate oma arvuti vahelduvvooluadapteriga.
Arvuti toetab töö ajal laadimist, mis võimaldab Teil akut laadida arvutit
samal ajal edasi kasutades. Väljalülitatud arvutiga laadimisel on
laadimisaeg aga tunduvalt lühem.

Akut läheb väga tarvis reisides või elektrikatkestuse ajal. Soovitatav on
hoida tagavaraks täielikult laetud varuakut. Täpsemat infot varuaku
tellimise kohta küsige oma edasimüüjalt.

Aku eluea pikendamine

Nii nagu kõik teised akumulaatorid, vananeb aja möödudes ka arvuti aku.
See tähendab, et kasutamise käigus aku töövõime aja jooksul väheneb.
Aku eluea pikendamiseks soovitatakse Teil kinni pidada allpool toodud
soovitustest.

Uue aku sissetöötamine

Enne aku esmakordset kasutamist peaksite Te selle järgmisel viisil „sisse
töötama”:

1

Pange uus aku sisse ilma arvutit sisse lülitamata.

2

Ühendaga taha vooluadapter ning laadige aku täis.

3

Ühendage lahti vooluadapter.

4

Lülitage arvuti sisse ning töötage akuvoolul.

5

Tühjendage aku täielikult, kuni ilmub aku tühjenemise hoiatus.

6

Ühendaga vooluadapter uuesti külge ning laadige aku jälle täis.

Korrake neid samme, kuni akut on kolm korda täielikult laetud ning
tühjendatud.

Järgige seda sissetöötamisprotsessi kõigi uute akude puhul või juhul kui
akut pole kaua aega kasutatud. Kui arvuti jääb rohkem kui kaheks
nädalaks seisma, soovitame aku sellest välja võtta.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.