インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

30

Eesti

Arvuti turvalisus

Teie arvuti on väärtuslik investeering, mille eest Te peate hoolt kandma. Õppige,
kuidas kaitsta ja kanda hoolt oma arvuti eest.

Turvafunktsioonide hulka kuuluvad riist- ja tarkvaralukud — turvatõke

ning paroolid.

Arvuti turvaluku kasutamine

Arvutil on olemas Kengsington-tüüpi turvapesa turvaluku jaoks.

Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud
sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit.
Saadaval on ka võtmeta mudelid.

Paroolide kasutamine

Paroolid kaitsevad Teie arvutit autoriseerimata kasutamise eest. Paroolide seadmine
loob mitu erinevat kaitsekihti arvuti ja andmete kaitseks:

Haldajaparool kaitseb autoriseerimata sisenemise eest BIOS-i utiliiti. Kui see

parool on seatud, tuleb ta BIOS-i utiliiti sisenemiseks uuesti sisestada. Vaadake

lähemalt alapeatükist "BIOS-i utiliit" leheküljel 33.

Kasutajaparool kaitseb arvutit autoriseerimata kasutamise eest. Maksimaalse

turvalisuse saavutamiseks kombineerige seda parooli küsimisega alglaadimisel

ning Talveunerežiimist käivitamisel.

Alglaadimise parool kaitseb arvutit autoriseerimata kasutamise eest.

Maksimaalse turvalisuse saavutamiseks kombineerige seda parooli

küsimisega alglaadimisel ning Talveunerežiimist käivitamisel.

Tähelepanu! Ärge unustage oma haldajaparooli! Kui olete parooli
unustanud, võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.