インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

35

Eesti

Probleemide lahendamine

Selles peatükis räägitakse, kuidas lahendada süsteemis sagedamini esinevaid
probleeme. Probleemi tekkides lugege seda enne, kui helistate tehnikule.
Lahendused tõsisematele probleemidele nõuavad arvuti lahtivõtmist. Ärge üritage
arvutit ise lahti võtta, vaid võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või
autoriseeritud teeninduskeskusega.

Näpunäiteid probleemide lahendamiseks

Sülearvuti kasutab kõrgtehnoloogilist lahendust, mis näitab ekraanil veateateid, mis
aitavad Teil lahendada probleeme.

Kui süsteem väljastab veateate või esineb mõni vea sümptom, vaadake palun jaotist
„Veateated”. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust oma edasimüüjaga. Vaadake
jaotist "Teeninduse nõudmine" leheküljel 21.

Veateated

Kui saate veateate, märkige teade üles ning võtke tarvitusele parandusmeetmed.
Alljärgnevas tabelis on tähestiku järjekorras kirjas veateated koos soovitusliku
tegutsemisviisiga.

Veateated

Parandusmeetmed

CMOS battery bad

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

CMOS checksum error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Disk boot failure

Sisestage süsteemiketas (buuditav), seejärel vajutage
arvuti taaskäivitamiseks <Enter>.

Equipment configuration
error

Vajutage BIOS-i utiliiti sisenemiseks (POST-i ajal)
<F2>, seejärel vajutage BIOS-i utiliidis Exit (Välju), et
arvuti taaskäivitada.

Hard disk 0 error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Hard disk 0 extended type
error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

I/O parity error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Keyboard error or no
keyboard connected

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Keyboard interface error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.