インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

Eesti

37

Regulatsioonid ja märkused ohutuse
kohta

FCC teadaanne

Antud seadet on testitud ning leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmele
kehtivatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotusele. Need piirangud
peavad tagama mõistliku kaitse häirete vastu kodutehnika juures. Seade tekitab,
kasutab ning võib võib kiirata raadiosagedusenergiat ning võib põhjustada häireid
raadiosides, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt.

Samas puudub garantii, et mingi kindla seadmestiku puhul häireid ei esine. Kui
seade põhjustab häireid raadio- või televisioonivastuvõtus, mida saab kindlaks teha
seadet välja ja sisse lülitades, soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida
mõnel alljärgnevatest viisidest:

Keerake vastuvõtuantenni või paigutage see ümber.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.

Ühendage seade kontakti, mis asub teises vooluringis kui vastuvõtja.

Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio/teletehniku poole.

Märkus: varjestatud juhtmed

Kõik ühendused teiste arvutusseadmetega peavad kasutama varjestatud juhtmeid,
et olla kooskõlas FCC regulatsioonidega.

Märkus: välisseadmed

Selle seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirangutele vastavatena
sertifitseeritud välisseadmeid (sisend-väljundseadmeid, terminale, printereid jne).
Sertifitseerimate välisseadmetega töötamine võib põhjustada häireid raadio- ja TV-
vastuvõtus.

Hoiatus

Tootja poolt otseselt kinnitamata muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada
kasutajale Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni (FCC) poolt antud õiguse seda
arvutit kasutada.

Töötingimused

Seade on kooskõlas FCC reeglite 15. jaotusega. Seadme töö vastab järgmisele
kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab
vastu võtma kõik häirivad signaalid, kaasa arvatud sellised, mis võivad põhjustada
seadme soovimatut tööd.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.