インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

39

Eng

lish

N

ederl
ands

Voorschriften- en

veiligheidsmededeling

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal
apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschiften zijn
opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert en gebruikt
radiogolven en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de
instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst
van radio of televisie.
Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties
storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing
veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze
waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur
storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing
proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te
nemen:

Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en
televisie zijn aangesloten.

Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur
voor hulp.

Verklaring: Afgeschermde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere
computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die
voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen op dit apparaat worden
aangesloten. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften
resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Pas op

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de
fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van
de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission,
teniet doen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.