インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

vii

Driftsmiljø

Advarsel! Av sikkerhetsårsaker må du slå av alle trådløs-/
radiosendeenheter når du bruker den bærbare maskinen under
følgende forhold. Disse enhetene kan omfatte, men er ikke
begrenset til: Trådløst nettverk (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk å følge eventuelle spesielle bestemmelser som gjelder på et sted, og slå
alltid av enheten når det er forbudt å bruke den, eller når den kan føre til
interferens eller fare. Bruk enheten bare i dens normale driftsposisjoner. Denne
enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes normalt,
og når enheten og antennen er plassert minst 1,5 centimeter fra kroppen.
Den bør ikke inneholde metall, og du bør plassere enheten i en avstand fra
kroppen som er angitt ovenfor. For korrekt overføring av datafiler eller
meldinger trenger denne enheten en nettforbindelse av god kvalitet. I noen
tilfeller kan overføring av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil en slik
forbindelse er tilgjengelig. Sørg for at instruksjonene om separasjonsavstand
ovenfor blir fulgt inntil overføringen er fullført. Deler av enheten er magnetisk.
Metalliske materialer kan bli tiltrukket av enheten, og personer med
høreapparater bør ikke holde enheten mot øret som har slikt utstyr. Ikke plasser
kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier nær enheten, fordi den
lagrede informasjonen på dem kan bli slettet.

Medisinske enheter

Drift av radiooverføringsutstyr, medregnet trådløse telefoner, kan forstyrre
funksjonaliteten til medisinske enheter med utilstrekkelig beskyttelse. Kontakt
en lege eller produsenten av den medisinske enheten for å fastslå om den er
tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av
enheten på sykehus, legekontorer og lignende når det er utplassert plakater
med instruksjoner om at du skal gjøre det. Sykehus eller helseveseninstitusjoner
kan bruke utstyr som kan være følsomt for eksterne RF-sendinger.
Pacemakere. Pacemakerprodusenter anbefaler en minimumsavstand på 15,3
centimeter mellom trådløse enheter og en pacemaker for å unngå potensiell
forstyrrelse av pacemakeren. Disse anbefalingene stemmer overens med den
uavhengige forskningen til Wireless Technology Research og anbefalingene fra
denne organisasjonen. Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

Hold alltid enheten mer enn 15,3 centimeter fra pacemakeren.

Ikke bær enheten nær pacemakeren når enheten er slått på. Hvis du har
mistanke om interferens, slår du av enheten og flytter den.

Høreapparater. Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelt
høreapparater. Hvis det oppstår interferens, må du kontakte
tjenesteoperatøren.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.