インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

xiii

I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og
sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som
PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen.
Følg disse trinnene for å åpne den:
1 Klikk på Start > Alle Programmer > AcerSystem.
2 Klikk på AcerSystem User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis
Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på
AcerSystem User Guide føre til at installeringsprogrammet for
Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for
å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe
Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

Grunnleggende om vedlkehold og tips om
bruk av datamaskinen

Slå datamaskinen av og på

Hvis du vil slå på datamaskinen, kan du ganske enkelt trykke på og slippe
strømknappen under LCD-skjermen. Se Hurtigguide hvis du vil vite hvor av/på-
knappen befinner seg.
Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende:

Bruk avslutningskommandoen i Windows: klikk på Start og klikk deretter
på Slå av.

Bruke av/på-knappen
Du kan også sette datamaskinen i dvalemodus ved å trykke på
dvalehurtigtasten <Fn> + <F4>.

Merk: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte,
trykker du inn av/på-knappen i mer enn fire sekunder for å slå av
maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du
vente minst to sekunder før du starter på nytt.

Vedlikehold av maskinen

Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den.

Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær
varmekilder, for eksempel en radiator.

Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over
50ºC (122ºF).

Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.