インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

10

Norsk

Bruk venstre og høyre piltast til å velge Avslutt-menyen.
Velg Lagre endringer og avslutt, og trykk på Enter. Velg OK for å bekrefte.
Datamaskinen vil starte på nytt.
2

Under oppstart trykker du på <F12> for å åpne oppstartmenyen.
Oppstartmenyen lar deg velge hvilken enhet du vil starte fra, for eksempel
harddisken eller en optisk disk.

3

Bruk piltastene til å velge linjen CDROM/DVD (denne linjen kan starte med
"IDE 1...") og trykk på <Enter>. Windows installeres fra
gjenopprettingsdisken du satte inn.

4

Sett inn den andre gjenopprettingsdisken når du blir bedt om det, og følg
meldingene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

Gjenopprette systemet

(USB-flashstasjon)

Hvis Acer-støtte ikke hjelper deg med å løse problemet, kan du bruke
programmet Acer eRecovery Management. Dette tilbakestiller datamaskinen til
samme tilstand som den var i da du kjøpte den, og gir deg samtidig anledning
til å beholde alle innstillinger og personlige data slik at du kan hente dem inn
igjen senere.

Slik gjenoppretter du systemet

1

Utføre mindre fikser.

Hvis bare ett eller to programvareelementer har sluttet å fungere korrekt, kan
problemet løses ved å installere programvaren eller enhetsdriverne på nytt. Hvis
du vil gjenopprette programvaren og driverne som ble forhåndsinstallert på
fabrikken, se "Gjenopprette forhåndsinstallerte programmer og drivere" på
side 11
. Hvis du vil ha instruksjoner for gjeninstallering av programvare og
drivere som ikke var forhåndsinstallert, se det aktuelle produktets
dokumentasjon eller webområde for teknisk støtte.
2

Gå tilbake til en tidligere systemtilstand.

Hvis gjeninstallering av programvare eller drivere ikke hjelper, kan problemet
løses ved å returnere systemet til en tidligere tilstand da alt virket som det
skulle. Hvis du vil ha instruksjoner, se "Gå tilbake til forrige systemtilstand" på
side 12
.
3

Tilbakestill systemet til fabrikktilstanden.

Hvis ingenting annet har løst problemet og du vil tilbakestille systemet til
fabrikktilstanden, se "Returnere systemet til fabrikktilstanden" på side 12.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.