インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

11

Norsk

Typer gjenoppretting

Gjenopprette forhåndsinstallerte programmer og

drivere

Som et ledd i feilsøkingen må du kanskje gjeninstallere programmer og
enhetsdrivere som leveres forhåndsinstallert på datamaskinen fra fabrikken. Du
kan gjenopprette enten ved hjelp av harddisken eller sikkerhetskopien du har
opprettet.

Ny programvare: Hvis du trenger å gjenopprette programvare som ikke var
forhåndsinstallert på datamaskinen, må du følge instruksjonene for
installering av den programvaren.

Nye enhetsdrivere: Hvis du må gjenopprette enhetsdrivere som ikke var
forhåndsinstallert på datamaskinen, følger du instruksjonene som fulgte
med enheten.

Slik gjenoppretter du forhåndsinstallerte programmer og drivere:
1

Klikk på Start > Alle programmer > Acer og deretter Acer eRecovery
Management.

- ELLER -
Hvis du gjenoppretter fra sikkerhetskopien for drivere og programmer, kobler
du USB-flashstasjonen til en USB-port. Åpne USB-flashstasjonen i Windows
Utforsker og dobbeltklikk på Gjenoppretting.
2

Klikk på Installer drivere eller applikasjon på nytt fra en USB-enhet.

3

Klikk på Innhold for å vise en liste over programvare- og enhetsdrivere.

4

Klikk på Installer-ikonet for elementet du vil installere, og følg
skjerminstruksjonene for å fullføre installeringen. Gjenta dette trinnet for
hvert element du vil installere på nytt.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.