インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

22

Norsk

Før du utfører en gjenopprettingsoperasjon, må du undersøke BIOS-
innstillingene ved å trykke på <F2> under oppstartstesten.

1

Undersøk om funksjonen Acer disk-to-disk recovery er aktivert eller ikke.

2

Kontroller at innstillingen D2D Recovery under Main er satt til Enabled.

3

Avslutt BIOS-verktøyet og lagre endringene. Systemet starter på nytt.

Slik starter du gjenopprettingsprosessen:
1

Start systemet på nytt.

2

Når Acer-logoen vises, trykker du på <Alt> + <F10> samtidig for å starte
gjenopprettingsprosessen.

3

Skjerminstruksjonene har mer informasjon om hvordan du utfører
systemgjenoppretting.

Viktig! Denne funksjonen kopierer 6 GB til en skjult partisjon på
harddisken.

Be om service

Før du ringer

Ha alltid følgende informasjon for hånden når du ringer Acer for online-service,
og vær ved datamaskinen når du ringer. Med din hjelp kan vi redusere
samtaletiden og løse problemene på en effektiv måte. Hvis det finnes
feilmeldinger eller pipesignaler som rapporteres av datamaskinen din, skriver
du dem ned etter hvert som de vises på skjermen (eller antall og rekkefølge hvis
du får pipesignaler).

Du er pålagt å oppgi følgende informasjon:
Navn: __________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________________________________________
Maskin- og modelltype: ________________________________________________
Serienummer: _________________________________________________________
Innkjøpsdato: ___________________________________________________________

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.