インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

36

Norsk

Feilsøking og problemløsing

Dette kapitlet forteller deg hvordan du forholder deg til vanlige
systemproblemer. Les det før du ringer en teknikker når et problem har
oppstått. Løsninger på mer alvorlige problemer krever at datamaskinen åpnes.
Ikke forsøk å åpne datamaskinen selv. Kontakt forhandlere eller et autorisert
servicesenter hvis du trenger hjelp.

Feilsøkingstips

Denne notebook-PCen datamaskinen har en avansert design som gir
feilmeldinger på skjermen for å hjelpe deg med å løse problemer.
Hvis systemet rapporterer en feil, eller symptom på feil opptrer, se
"Feilmeldinger". Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler.
Se "Be om service" på side 22.

Feilmeldinger

Hvis du får en feilmelding, merk deg meldingen og forsøk å rette feilen.
Følgende tabell visre feilmeldingene i alfabetisk rekkefølge med tilhørende
anbefalt handling.

Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du
forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.

Feilmeldinger

Handling

CMOS battery bad

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

CMOS checksum error

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Disk boot failure

Sett inn en systemdiskett (oppstartsdiskett) og trykk på

<Enter> for å starte på nytt.

Equipment configuration

error

Trykk på <F2> (ved POST) for å åpne BIOS-verktøyet; og

trykk på Exit for avslutte og starte datamaskinen på nytt.

Hard disk 0 error

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Hard disk 0 extended type

error

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

I/O parity error

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Keyboard error or no

keyboard connected

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Keyboard interface error

Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Memory size mismatch

Trykk på <F2> (ved POST) for å åpne BIOS-verktøyet; og

trykk på Exit for avslutte og starte datamaskinen på nytt.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.