インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

37

Eng

lish

Norsk

Regulerings- og

sikkerhetsmerknader

FCC-varsel

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet
i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å
tilby rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligmessige installasjoner.
Denne enheten lager, bruker og kan avgi stråling innen gitte radiofrekvenser,
og kan, dersom den ikke brukes i henhold til instruksjonen, avgi stråling som
forstyrrer radiokommunikasjon.
Det finnes imidlertid ingen garanti om at interferens ikke vil oppstå i en
bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens ved
radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, blir
brukeren bedt om å prøve å fjerne interferensen gjennom ett eller flere av
følgende tiltak:

Flytte eller innstille mottaksantennen i en annen retning.

Øke avstanden mellom enhet og mottaker.

Koble enheten til et strømuttak som er på en annen krets enn den som
mottakeren er tilkoblet.

Spør forhandler eller en erfaren radio/fjernsynstekniker om råd.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede
kabler for å overholde FCC-bestemmelsene.

Merknad: Periferenheter

Bare periferutstyr (inn/ut-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert for klasse
B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr
vil sannsynligvis føre til interferens i radio- og TV-mottak.

Forsiktig

Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten,
kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications
Commission, til å bruke denne datamaskinen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.