インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

iii

Oplysninger for din sikkerhed og

komfort

Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dette dokument for senere
reference. Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.

Sluk for produktet, inden det rengøres.

Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke
rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til
rengøring.

Vær FORSIGTIG med stik når forbindelsen til enheden afbrydes

Overhold følgende retningslinjer når strømforsyningen til
strømforsyningsenheden tilsluttes eller afbrydes:
Installer strømforsyningsenheden, inden netledningens stik sættes i
stikkontakten.
Træk netledningen ud af stikkontakten inden strømforsyningsenheden fjernes
fra computeren.
Hvis systemet har flere strømkilder, skal systemets strømforsyning afbrydes ved
at trække alle netledninger ud af alle strømforsyningerne.

Udvis FORSIGTIGHED omkring tilgængelighed

Du skal sikre dig, at den stikkontakt, du sætter netledningen i, er nemt
tilgængelig og så tæt på udstyrets bruger som muligt. Når det er nødvendigt at
afbryde strømmen til udstyret, skal du trække netledningen ud af
stikkontakten.

FORSIGTIG Til medfølgende plastikkort (kun for udvalgte
modeller)

Din computer leveres med plastikkort installeret i kortstikkene.
Plastikkort beskytter ubrugte stik mod støv, metalgenstande og andet.
Gem plastikkortene, så de kan bruges når der ikke er kort i stikkene.

ADVARSEL ved lytning

Som beskyttelse af din hørelse skal du følge disse instruktioner.

Forøg lydstyrken gradvis, indtil du kan høre klart og behageligt.

Forøg ikke lydstyrken, når dine ører har vænnet sig til denne.

Lyt ikke til musik ved høje lydstyrker i lange perioder.

Forøg ikke lydstyrken for at fortrænge støjende omgivelser.

Sænk lydstyrken, hvis du ikke kan høre personer, der taler i nærheden
af dig.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.