インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

36

D

ansk

Dansk

Fejlfinding på computeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige
problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet,
før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at
computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren
eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

Fejlfinding

Denne notebook-pc indeholder et avanceret design, som levere fejlmeddelelser
på skærmen for, at hjælpe dig med at løse problemerne.
Hvis systemet rapporterer en fejlmeddelelse eller der optræder system
symptomer, se "Fejlmeddelelser" nedenfor. Hvis problemet ikke kan løses,
kontakt din forhandler. Se "Anmodning om service" på side 22.

Fejlmeddelelser

Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skriv meddelelsen ned og forsøg at
afhjælpe den. Følgende tabel viser fejlmeddelelser i alfabetisk orden, sammen
med en anbefalet løsning.

Fejlmeddelelser

Løsning

CMOS battery bad

Kontakt din forhandler, eller et autoriseret
servicecenter.

CMOS checksum error

Kontakt din forhandler, eller et autoriseret
servicecenter.

Disk boot failure

Indsæt en system (start)-disk, og tryk derefter på
<Enter> for at genstarte.

Equipment
configuration error

Tryk på <F2> under POST (Power-On Self-Test) for at
starte BIOS programmet, og tryk derefter på Exit for
at afslutte BIOS programmet og genstarte
computeren.

Hard disk 0 error

Kontakt din forhandler, eller et autoriseret
servicecenter.

Hard disk 0 extended
type error

Kontakt din forhandler, eller et autoriseret
servicecenter.

I/O parity error

Kontakt din forhandler, eller et autoriseret
servicecenter.

Keyboard error or no
keyboard connected

Kontakt din forhandler, eller et autoriseret
servicecenter.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.