インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

xiii

I Snabbguide presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer
information om hur du kan dra nytta av datorn för ökad produktivitet finns i
AcerSystem användarhandbok som innehåller detaljerad information om
ämnen som systemfunktioner, återställning av data, utbyggnadsalternativ och
felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation samt allmänna
föreskrifter och säkerhetsmeddelanden angående den bärbara datorn. Den
finns i Portable Document Format (PDF) och har förladdats i den bärbara datorn.
Följ de här stegen för att få tillgång till den:
1 Välj Start > Alla program > AcerSystem.
2 Dubbelklicka på AcerSystem User Guide.

Obs: Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen.
Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att
installeras när du dubbelklickar på AcerSystem User’s Guide. Utför
installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen.
Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn
Hjälp och Support.

Anvisningar för skötsel och användning av
datorn

Starta och stänga av datorn

Om du vill starta datorn trycker du på av-/på-knappen under LCD-skärmen. Se
"Snabbguide" om du vill se var Av/på-knappen är placerad.
Du stänger av datorn på något av följande sätt:

Använd kommandot Stäng av i Windows: Klicka på Start och sedan på
Stäng av datorn.

Använd av/på-knappen

Ställ datorn i vänteläge genom att använda snabbtangentkombinationen
<Fn> + <F4>.

Obs: Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du
stänga av den genom att hålla av/på-knappen intryckt i minst fyra
sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör
du vänta minst två sekunder innan du startar den.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.