インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

10

Sv

enska

3

Använd pilknapparna för att markera raden CDROM/DVD (den här raden
kan starta med ’IDE 1...’) och tryck sedan på <Enter>. Windows installerar
från den återställningsskiva du satte i.

4

Sätt i den andra återställningsskivan när du får en uppmaning om det och
följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra återställningen.

Återställa systemet

(USB-flashenhet)

Om ditt samtal till Acer support inte åtgärdade problemet kan du använda
programmetAcer eRecovery Management. Då återställs datorn till samma
tillstånd som när du köpte den, samtidigt som alla inställningar och personliga
data behålls och kan hämtas senare.

Återställa systemet

1

Utföra mindre rättelser

Om bara ett eller två program- eller maskinvaruobjekt har slutat fungera på
rätt sätt kan problemet kanske lösas genom att ominstallera programmet eller
enhetsdrivrutiner. Uppgifter om återställning av program och drivrutiner som
förinstallerades på fabrik finns i

"Återställa förinstallerade program och

drivrutiner" på sidan 11. Anvisningar om ominstallation av program och
drivrutiner som inte var förinstallerade finns i produktdokumentationen eller
på en webbplats med teknisk support.
2

Återgå till ett tidigare systemtillstånd.

Om ominstallation av program eller drivrutiner inte hjälper kan problemet
kanske lösas genom att återställa systemet till ett tidigare stadium när allt
fungerade på rätt sätt. Anvisningar finns i "Återgå till ett tidigare
systemtillstånd." på sidan 12.
3

Återställa systemet till fabrikstillståndet.

Om inget annat har löst problemet och du vill återställa systemet till
fabrikstillståndet läser du "Återställa systemet till fabrikstillståndet." på sidan
12
.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.