インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

20

Sv

enska

Vanliga frågor

Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder
datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar.

Jag har tryckt på av/på-knappen men datorn startar inte.

Titta på strömindikatorn:

Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande:

Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig.
Anslut nätadaptern och ladda batteriet.

Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget.

Om den är tänd kontrollerar du följande:

Finns det en icke-systemdiskett i den externa USB-diskettenheten?
Ta ut den eller byt ut den mot en systemdiskett och starta om datorn
genom att trycka på <Ctrl> + <Alt> + <Del>.

Varför visas ingenting på bildskärmen?

När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks skärmen för att
minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på
nytt.

Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två
saker:

Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Tryck på <Fn> + <→> för att öka
ljusstyrkan.

Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på
snabbtangenten för bildskärmsbyte <Fn> + <F5>.

Om indikeringslampan för vänteläge lyser betyder det att datorn befinner
sig i vänteläge. Tryck in och släpp av/på-knappen för att återgå.

Inget ljud hörs från datorn.

Kontrollera följande:

Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för
volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad, klicka på ikonen och
avmarkera alternativet Allt ljud av.

Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för
volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också justera volymen med
volymknapparna.

Om hörlurar, öronsnäckor eller externa högtalare ansluts till utgångsporten
på datorns främre panel, stängs de interna högtalarna av automatiskt.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.