インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

36

Sv

enska

Felsöka datorn

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel
inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker.
Allvarligare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig
öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter
för hjälp.

Felsökningstips

Denna bärbara PC-dator har ett avancerat system som avger felrapporter på
skärmen för att hjälpa dig lösa problem.
Om systemet rapporterar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår,
se "Felmeddelanden". Om problemet inte kan lösas skall du kontakta din
återförsäljare. Se "Beställa service" på sidan 22.

Felmeddelanden

Då ett felmeddelande visas skriver du ner det och vidtar sedan rätt åtgärd för
att lösa det. Följande tabell innehåller felmeddelanden i alfabetisk ordning
tillsammans med deras rekommenderade lösningar.

Felmeddelanden

Lösningsåtgärd

CMOS battery bad

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad
servicecenter.

CMOS checksum error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad
servicecenter.

Disk boot failure

Sätt in en startdiskett (systemdiskett) och tryck sedan
på <Enter> för att starta om.

Equipment
configuration error

Tryck <F2> (medan POST pågår) för att gå in i
BIOS-inställningarna, och tryck sedan på Exit i
BIOS-inställningarna för att starta om.

Hard disk 0 error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad
servicecenter.

Hard disk 0 extended
type error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad
servicecenter.

I/O parity error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad
servicecenter.

Keyboard error or no
keyboard connected

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad
servicecenter.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.