インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

41

Eng

lish

Sv

en

ska

Säkerhetsföreskrifter från FCC

Den utstrålade effekten från Mini-PCI kortet för trådlöst nätverk (WLAN) och
Bluetooth kortet är väsentligt lägre än de exponeringsgränsvärden som
fastställts av FCC. Trots detta skall den bärbara PC-datorn i serien användas på
ett sådant sätt att exponeringen på människor minimeras enligt följande:
1

Användare uppmanas att följa de säkerhetsföreskrifter för trådlösa
enheter som finns i användarhandboken för varje trådlös enhet.

Varning: För att uppfylla FCC:s regler för radiofrekvent strålning
måste ett avstånd på minst 20 cm (8 tum) upprätthållas mellan
antennen för det inbyggda Mini-PCI kortet för trådlöst nätverk
(WLAN) som finns inbyggt i skärmen och samtliga personer.

Obs: Den trådlösa Mini PCI adaptern använder en funktion för
överföringsspridning. Denna funktion sänder inte radiofrekvenser
samtidigt från båda antenner. En av antennerna väljs automatiskt
eller manuellt (av användare) för att tillse radiokommunikation av
hög kvalitet.

2

Olämplig eller otillåten användning kan orsaka störningar på radiotrafik.
Ändringar av den interna antennen gör FCC-certifieringen och din garanti
ogiltiga.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.