インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

36

Suo

m

i

Tietokoneen ongelmanratkaisu

Tässä luvussa kerrotaan, miten ratkaiset tyypillisimmät ongelmat. Lue ohjeet
huolellisesti ennen tietokoneen toimittamista huoltoon. Vakavampien
ongelmien ratkaiseminen vaatii tietokoneen avaamisen. Älä yritä avata
tietokonetta itse. Ota yhteyttä koneen myyjään tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Ongelmanratkaisuvihjeitä

Tässä notebook-tietokoneessa on edistyksellinen toiminto, joka antaa
virheilmoitukset näytölle ja auttaa ongelmanratkaisussa.
Jos järjestelmä ilmoittaa virheestä tai toimii virheellisesti, katso kohtaa
"Virheilmoitukset". Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä myyjään.
Katso lisätietoja "Yhteyden ottaminen huoltoon" sivulta 22.

Virheilmoitukset

Huomioi saamasi virheilmoitus ja tee korjaustoimenpiteet. Seuraavassa
taulukossa on lueteltu virheilmoituksen aakkosjärjestyksessä ja kerrottu
suositeltavat toimenpiteet.

Virheilmoitukset

Korjaustoimenpiteet

CMOS battery bad

Ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.

CMOS checksum error

Ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.

Disk boot failure

Aseta järjestelmälevy (käynnistyslevy) asemaan ja
käynnistä tietokone uudelleen painamalla <Enter>-
näppäintä.

Equipment
configuration error

Siirry Biosin ominaisuuksiin painamalla
POST-toiminnon aikana <F2>-näppäintä ja paina sen
jälkeen Exit -näppäintä poistuaksesi ja määrittele
tietokoneen asetukset uudelleen.

Hard disk 0 error

Ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.

Hard disk 0 extended
type error

Ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.

I/O parity error

Ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.