インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

38

Suo

m

i

Määräykset ja

turvallisuusilmoitukset

FCC-ilmoitus

Laite on koestettu ja sen on havaittu täyttävän Luokan B digitaaliselle laitteelle
FCC-määräysten osan 15 mukaiset määräykset. Nämä raja-arvot on tarkoitettu
turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Laite luo, käyttää ja
saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä ohjeiden
mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä.
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai
television vastaanottamiseen, mikä voidaan määrittää kääntämällä laite päälle
ja pois. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen
käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.

Kysy neuvoa asiantuntijalta.

Ohje: Suojatut kaapelit

Kaikki kytkennät oheislaitteisiin on tehtävä suojatulla kaapelilla, jotta
FCC-määräysten vaatimukset täytettäsiin.

Ohje: Lisälaitteet

Tähän laitteeseen saa liittää vain sellaisia lisälaitteita (I/O-laitteet, päätteet,
tulostimet, jne.), jotka täyttävät luokan B vaatimukset. Hyväksymättömien
laitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä
käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käytölle on kaksi
seuraavaa ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee kestää
siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.