インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

18

Polski

Używanie klawiatury

Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany blok klawiszy numerycznych,
oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows,
klawisze funkcyjne oraz specjalne.

Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy
numerycznych

Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokad, których funkcje można włączać
i wyłączać.

Funkcje wbudowanego bloku klawiszy numerycznych są takie same, jak
w przypadku bloku numerycznego w komputerze stacjonarnym. Funkcje te są
oznaczone małymi znakami, znajdującymi się w górnym prawym rogu klawiszy.
W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania
kursorem.

Klawisz
blokady

Opis

Caps Lock

Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne
będą pisane dużą literą.

NumLk
<Fn> + <F11>

Kiedy włączona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy działa w
trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają
operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej
ilości wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym rozwiązaniem jest
podłączenie zewnętrznej klawiatury.

Uwaga: <Fn> + <F11> tylko w niektórych
modelach.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Kiedy włączona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa się o jedną linię w
górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub
w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami.

Wymagany dostęp

NumLk włączony

NumLk wyłączony

Klawisze numeryczne
na wbudowanym bloku
klawiszy
numerycznych

Liczby wpisuje się w normalny
sposób.

Klawisze sterowania
kursorem na
wbudowanym bloku
klawiszy

Używając klawiszy sterowania
kursorem należy przytrzymywać

klawisz <

>.

Używając klawiszy
sterowania kursorem
należy przytrzymywać
klawisz <Fn>.

Klawisze głównego
bloku klawiatury

Podczas wpisywania liter z użyciem
wbudowanej klawiatury należy
przytrzymywać klawisz <Fn>.

Litery wpisuje się w
normalny sposób.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.