インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

19

Polski

Klawisze Windows

Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla
systemu Windows.

Klawisz

Opis

Klawisz z logo
Windows

Naciśnięcie tego klawisza uruchamia menu Start. Użycie tego
klawisza z innymi klawiszami udostępnia różne inne funkcje:

<

>: Otwiera lub zamyka menu Start

<

> + <D>: Wyświetla pulpit

<

> + <E>: Otwiera Eksploratora Windows

<

> + <F>: Włącza wyszukiwanie pliku lub foldera

<

> + <G>: Przewija gadżety Paska bocznego

<

> + <L>: Blokuje komputer (jeśli jesteś połączony z domeną

sieciową) albo przełącza użytkowników (jeśli nie jesteś połączony z
domeną sieciową)

<

> + <M>: Minimalizuje wszystkie okna

<

> + <R>: Otwiera okno dialogowe Uruchom

<

> + <T>: Cyklicznie przewija programy na pasku zadań

<

> + <U>: Otwiera Ease of Access Center

<

> + <X>: Otwiera Windows Mobility Center

<

> + <Break>: Wyświetla okno dialogowe Właściwości

systemu

<

> + <

+M>: Przywraca wyświetlanie na pulpicie

zminimalizowanych oknien

<

> + <

>: Przewija cyklicznie programy na pasku zadań

wykorzystując Windows Flip 3-D

<

> + <Spacja>: Przenosi wszystkie gadżety na pierwszy plan i

wybiera Pasek boczny Windows

<Ctrl> + <

> + <F>: Wyszukuje komputery (jeśli pracujesz w

sieci)

<Ctrl> + <

> + <

>: Używa klawiszy ze strzałkami do

cyklicznego przewijania programów na pasku zadań wykorzystując
Windows Flip 3-D

Uwaga: W zależności od edycji zainstalowanego
systemu Windows niektóre skróty mogą nie działać
w przedstawiony sposób.

Klawisz
aplikacji

Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie
prawym przyciskiem myszki; otwiera menu kontekstowe aplikacji.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.