インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

21

Polski

Często zadawane pytania

Poniżej zamieszczona jest lista możliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas
użytkowania komputera. Do każdej z tych sytuacji dołączone są łatwe sposoby
rozwiązania problemu.

Nacisnąłem przycisk zasilania, ale komputer nie startuje ani nie
uruchamia się.

Sprawdź wskaźnik zasilania:

Jeżeli nie świeci, komputer nie jest zasilany. Sprawdź:

Jeżeli pracujesz na zasilaniu bateryjnym, akumulator może być
rozładowany w stopniu uniemożliwiającym zasilanie komputera.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego w celu doładowania pakietu
akumulatora.

Upewnij się, że zasilacz prądu przemiennego jest prawidłowo podłączony
do komputera i gniazda zasilania sieciowego.

Jeżeli wskaźnik świeci, sprawdź:

Czy w zewnętrznej stacji USB dyskietek nie znajduje się dyskietka, nie
zawierająca systemu operacyjnego? Wyjmij dyskietkę lub zastąp ją
dyskietką zawierającą system operacyjny, a następnie naciśnij klawisze
<Ctrl> + <Alt> + <Del>, aby ponownie uruchomić komputer.

Na ekranie nic się nie wyświetla.

System zarządzania energią automatycznie wyłącza wyświetlanie obrazu w celu
oszczędzania energii. Naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić wyświetlanie.

Jeżeli po naciśnięciu klawisza obraz nadal nie wyświetla się, mogą być trzy
przyczyny takiego stanu:

Poziom jasności jest zbyt niski. Naciśnij <Fn> + <

>, aby zwiększyć poziom

jasności.

Urządzenie wyświetlania może być przełączone na zewnętrzny monitor.
Naciśnij klawisz skrótu przełączania wyświetlania <Fn> + <F5>, aby przełączyć
wyświetlanie z powrotem na komputer.

Jeżeli świeci wskaźnik wstrzymania, komputer znajduje się w trybie
wstrzymania. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalny
tryb pracy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.