インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

29

Polski

Przenoszenie notebooka PC

W tym rozdziale zamieszczono wskazówki i porady związane z przenoszeniem
komputera i podróżowaniem z komputerem.

Odłączanie wyposażenia zewnętrznego

W celu odłączenia komputera od akcesoriów zewnętrznych należy wykonać
następujące czynności:

1

Zapisz wszystkie otwarte pliki.

2

Wyjmij ze stacji wszelkie nośniki, dyskietki lub dyski kompaktowe.

3

Wyłącz komputer.

4

Zamknij pokrywę wyświetlacza.

5

Odłącz przewód od zasilacza prądu przemiennego.

6

Odłącz klawiaturę, urządzenie wskazujące, drukarkę, zewnętrzny monitor
i inne urządzenia zewnętrzne.

7

Odłącz blokadę Kensington, jeżeli jest używana do zabezpieczenia komputera.

W podróży

Przy przemieszczaniu się na niewielkie odległości, na przykład z biura do miejsca
spotkania.

Przygotowanie komputera

Przed przenoszeniem komputera należy zamknąć i zatrzasnąć pokrywę
wyświetlacza, aby wprowadzić komputer w tryb wstrzymania. Można teraz
bezpiecznie przenieść komputer do dowolnego miejsca w budynku.
Aby wyprowadzić komputer z trybu wstrzymania, należy otworzyć pokrywę
wyświetlacza, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania.

Gdy komputer będzie przenoszony do biura klienta lub do innego budynku, wtedy
przed przeniesieniem można zakończyć pracę komputera:

Kliknij przycisk uruchom, a następnie kliknij przycisk Zamknij system.

Lub:

Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisze
<Fn> + <F4>. Następnie zamknąć i zatrzasnąć wyświetlacz.

Kiedy będziesz znów gotowy do używania komputera, zwolnij zatrzask i otwórz
wyświetlacz, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.