インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

30

Polski

Uwaga: Jeżeli wskaźnik trybu wstrzymania nie świeci, komputer
wszedł do trybu hibernacji i został wyłączony. Jeżeli wskaźnik
zasilania nie świeci, lecz świeci wskaźnik trybu wstrzymania,
komputer wszedł do trybu wstrzymania. W obu przypadkach należy
nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania, aby przywrócić zasilanie
komputera. Należy pamiętać, że komputer może wejść do trybu
hibernacji, kiedy znajduje się przez pewien okres czasu w trybie
wstrzymania.

Co należy brać ze sobą na spotkania

Jeśli spotkanie jest względnie krótkie, oprócz komputera nie będziesz musiał brać
ze sobą niczego więcej. Jeżeli jednak to spotkanie może być dłuższe lub akumulator
nie jest w pełni naładowany, można wziąć zasilacz prądu przemiennego, aby go
włączyć w miejscu spotkania.

Jeżeli w miejscu spotkania nie ma gniazdka zasilania elektrycznego, należy
zredukować szybkość rozładowania akumulator, przestawiając komputer do trybu
wstrzymania. Nacisnąć klawisze <Fn> + <F4> lub zamknąć pokrywę wyświetlacza,
jeżeli komputer nie jest intensywnie używany. Aby powrócić z trybu wstrzymania do
trybu normalnej pracy, należy otworzyć pokrywę wyświetlacza (jeżeli była
zamknięta), a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania.

Zabieranie komputera do domu

Podczas przenoszenia komputera z biura do domu lub odwrotnie.

Przygotowanie komputera

W celu przygotowania do przeniesienia do domu, po odłączeniu komputera od
wyposażenia zewnętrznego, należy wykonać następujące czynności:

Sprawdzić, czy ze stacji zostały wyjęte wszystkie nośniki i dyski kompaktowe.
Pozostawienie nośnika w napędzie może spowodować uszkodzenie głowicy
napędu.

Komputer należy włożyć do walizki ochronnej, zabezpieczającej go przed
uszkodzeniami w razie upadku.

Ostrzeżenie: Należy unikać umieszczania w walizce elementów obok
górnej części pokrywy komputera. Naciśnięcie górnej części pokrywy
mogłoby spowodować uszkodzenie ekranu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.