インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

42

Polski

Informacje ogólne

Aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego w licencjonowanych usługach,
urządzenie zostało skonstruowane do użytku w pomieszczeniach.

Urządzenie to spełnia wymagania norm częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa
w krajach lub regionach, w których uzyskało aprobatę do używania w instalacjach
bezprzewodowych. W zależności od konfiguracji, urządzenie to może zawierać lub
nie zawierać układy radiowej komunikacji bezprzewodowej (takie jak moduły
bezprzewodowych sieci LAN i/lub Bluetooth). Poniższe informacje dotyczą
produktów z takimi urządzeniami.

Unia Europejska (EU)

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC o potwierdzonej zgodności z następującą normą
zharmonizowaną:

Artykuł 3.1(a) Zdrowie i bezpieczeństwo

EN60950-1

EN62311

Artykuł 3.1(b) EMC

EN301 489-1

EN301 489-3

(Dotyczy bezprzewodowego zestawu myszy i klawiatury

niepracujących w standardzie Bluetooth)

EN301 489-7

EN301 489-17

EN301 489-24

Artykuł 3.2 Wykorzystanie pasma częstotliwości

EN300 440-2 (Dotyczy bezprzewodowego zestawu myszy i klawiatury
niepracujących w standardzie Bluetooth)

EN300 328

EN301 511

EN301 893 (Dotyczy sieci RLAN wysokiej wydajności 5 GHz)

EN301 908-1

EN301 908-2

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.