インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

43

Eng

lish

Polski

Lista objętych krajów

Stan członkowski krajów Unii Europejskiej w lipcu 2009: Belgia, Dania, Niemcy,
Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria,
Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,
Węgry, Rebulika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria i
Rumunia. Używanie jest dozwolone w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii,
Szwajcarii, Islandii oraz w Liechtensteinie. Urządzenie musi być używane ściśle
zgodnie z przepisami i ograniczeniami odpowiednimi dla danego kraju. W celu
uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem kraju
użytkowania. Aby przejrzeć najnowszą listę krajów, przejdź na stronę
ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

Wymagania bezpieczeństwa FCC RF

Poziom promieniowania karty Mini PCI bezprzewodowej sieci LAN oraz karty
Bluetooth jest znacznie niższy od obowiązujących, zgodnie z wymaganiami FCC,
limitów emisji sygnałów częstotliwości radiowej. Niemniej jednak, serii notebooków
PC należy używać w taki sposób, aby zminimalizować kontakt z ludźmi podczas
pracy, co można osiągnąć w następujący sposób:

1

Użytkownicy powinni stosować się do instrukcji bezpieczeństwa RF,
dotyczących pracy z urządzeniami bezprzewodowymi, które znajdują się
w instrukcji obsługi każdego urządzenia RF.

Ostrzeżenie: Aby spełnić wymagania zgodności z limitami FCC
ekspozycji radiowej, konieczne jest utrzymanie odległości
przynajmniej 20 cm (8 cali) pomiędzy wszelkimi osobami i anteną
zintegrowanej karty bezprzewodowej LAN Mini PCI wbudowanej
w ekran.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.