インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

iii

Informace pro vaši bezpečnost a

pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití. Uchovejte
tento dokument pro případné budoucí použití. Dodržujte veškerá upozornění a
pokyny uvedené na výrobku.

Vypnutí výrobku před čištěním

Před čištěním odpojte výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.

UPOZORNĚNÍ – odpojování zařízení

Při připojování a odpojování napájení od napájecího zdroje postupujte podle
následujících pokynů:

Nainstalujte napájecí zdroj před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

Před vyjmutím napájecího zdroje z počítače odpojte napájecí kabel.

Má-li systém více zdrojů napájení, odpojte napájení od systému odpojením všech
napájecích kabelů od zdrojů napájení.

UPOZORNĚNÍ – přístupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno přístupná a
umístěná co nejblíže uživatele zařízení. Pokud potřebujete odpojit napájení zařízení,
odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

POZOR na přibalené makety karet (pouze u vybraných modelů)

Počítač byl dodán s plastovou maketou karty zasunutou v patici karet. Tyto makety
chrání nepoužívané patice před prachem, kovovými předměty a dalšími částicemi.
Maketu uschovejte a použijte, není-li v patici nainstalována žádná karta.

VÝSTRAHA k poslouchání

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svuj sluch.

Zvyšujte postupne hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.

Nezvyšujte úroven hlasitosti poté, co si uši privyknou.

Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.

Nezvyšujte úroven hlasitosti kvuli potlacení hlucného okolí.

Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.