インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

ix

Pokyny k likvidaci

Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu.
K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního
životního prostředí toto zařízení recyklujte. Další informace o
předpisech týkajících se odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ) naleznete na webové adrese
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Upozornění na rtut’

Pro projektory se žárovkou nebo elektronické výrobky obsahující monitor
nebo displej LCD/CRT bezpodsvícení LED: Lampy v tomto výrobku
obsahují rtut’ a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních,
státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne
sdružení Electronic Industries Alliance, www.eiae.org. Informace
týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu
www.lamprecycle.org.

ENERGY STAR

Výrobky společnosti Acer s certifikátem ENERGY STAR šetří vaše
peníze, protože snižují náklady na energii a chrání životní prostředí,
aniž by bylo nutné obětovat funkčnost nebo výkon. Společnost Acer
je hrdá, že může zákazníkům nabízet výrobky se značkou
ENERGY STAR.
Co to je ENERGY STAR?

Výrobky s certifikátem ENERGY STAR používají méně energie a předcházejí
emisím skleníkových plynů, protože odpovídají přísným směrnicím, které v oblasti
energetické účinnosti stanovuje americká agentura pro ochranu životního prostředí
(Environmental Protection Agency, EPA). Společnost Acer se zavazuje nabízet na
celém světě výrobky a služby, které zákazníkům pomáhají šetřit peníze, používat
úsporně energii a zkvalitňovat naše životní prostředí. Čím více energie můžeme
ušetřit díky vyšší energetické účinnosti, tím více omezíme skleníkové plyny a riziko
změny klimatu. Další informace získáte na webových adresách
www.energystar.gov nebo www.energystar.gov/powermanagement.
Výrobky společnosti Acer s certifikátem ENERGY STAR: (pouze u vybraných
modelů)

Vytvářejí méně tepla a snižují tak nároky na chlazení; rovněž omezují
oteplování klimatu.

Po 10 respektive 30 minutách nečinnosti automaticky přecházejí do
„režimu spánku displeje“ a „režimu spánku počítače“.

Počítač se aktivuje z režimu spánku stisknutím klávesy na klávesnici
nebo pohybem myši.

Počítače v režimu spánku ušetří více než 80% energie.

ENERGY STAR je k dispozici jen u některých modelů, které mají značku certifikace
ENERGY STAR na opěrce dlaní.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou značky zaregistrované v USA.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.