インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

xiii

najdete v příručce AcerSystem User Guide, která poskytuje podrobné informace o
takových námětech, jako jsou systémové nástroje, obnovování dat, možností
rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající
se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k
dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do
notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Klepněte na položky Start > Všechny programy > AcerSystem.
2 Klepněte na položku AcerSystem User Guide.

Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program
Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader
nainstalován, klepnutím na položku AcerSystem User Guide nejprve
spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na
obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader
jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc.

Základní péče a tipy pro používání počítače

Zapnutí a vypnutí počítače

Počítač zapnete stisknutím a uvolněním tlačítka napájení, které se nachází pod
displejem LCD. Umístění tlačítka napájení viz "Struené pokyny".

Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů:

Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows: Klepněte na tlačítko Spuštěno a
poté na možnost Vypnout.

Pomocí tlačítka napájení
Počítač také můžete uvést do režimu spánku stisknutím klávesové zkratky
režimu spánku <Fn> + <F4>.

Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a
podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete
počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy.

Péče o počítač

Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit.

Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst’ujte počítač v
blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru.

Nevystavujte počítač teplotám pod 0°C (32°F) nebo nad 50°C (122°F).

Nevystavujte počítač magnetickým polím.

Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku.

Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.