インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

6

Č

tin

a

Obnovení systému (optický disk)

Pokud vám podpora Acer nepomohla problém vyřešit, můžete použít program Acer
eRecovery Management. Tento program obnoví váš počítač do stavu, ve kterém byl
při dodání, a umožňuje zachovat všechna nastavení a osobní data.

Obnovení vašeho systému

1

Provedení menších oprav.

Pokud přestaly správně pracovat pouze jedna nebo dvě položky softwaru nebo
hardwaru, může se problém vyřešit přeinstalováním softwaru nebo ovladačů
zařízení. Pokud jde o obnovení softwaru a ovladačů, které byly předinstalovány při
výrobě, viz část "Obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů" na
straně 6
. Pokyny k přeinstalování softwaru a ovladačů, které nebyly
předinstalovány, najdete v dokumentaci k příslušnému produktu nebo na webových
stránkách technické podpory.

2

Obnovení předchozího stavu systému.

Pokud přeinstalování softwaru či ovladačů nepomůže, je možné problém vyřešit
vrácením systém do předchozího stavu, kdy vše fungovalo správně. Pokyny najdete
v části "Obnovení předchozího stavu systému" na straně 7.

3

Vrácení systému do stavu z výroby.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak a chcete systém vrátit do stavu z výroby,
viz část "Vrácení systému do stavu z výroby" na straně 8.

Typy obnovení

Obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů

V rámci odstraňování potíží může být nutné přeinstalovat software a ovladače
zařízení, které byly na počítači předinstalovány při výrobě. Obnovení můžete
provést pomocí pevného disku nebo pomocí vytvořených disků pro obnovení.

Nový software: Pokud potřebujete obnovit software, který na vašem počítači
nebyl předinstalován, postupujte podle pokynů pro instalaci takového softwaru.

Nové ovladače zařízení: Pokud potřebujete obnovit ovladače zařízení, které na
vašem počítači nebyly předinstalovány, postupujte podle pokynů poskytnutých
se zařízením.

Obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů:

1

Klepněte na Start > Všechny programy > Acer a poté klepněte na Acer
eRecovery Management
.

- NEBO -

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.