インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

31

Č

ešt
ina

Zabezpečení počítače

Váš počítač je cennou investicí, o kterou je třeba se starat. Naučte se, jak jej chránit
a jak o něj pečovat.

Bezpečnostními funkcemi jsou hardwarové a softwarové zámky – drážka a hesla.

Používání bezpečnostního zámku počítače

Součástí notebooku je otvor pro bezpečnostní zámek kompatibilní se standardem
Kensington.

Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo
rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek
zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

Použití hesla

Hesla chrání počítač před nepovoleným přístupem. Nastavením těchto hesel lze
vytvořit několik různých úrovní ochrany počítače a dat:

Heslo správce (Supervisor Password) zabraňuje nepovolenému přístupu k
nástroji BIOS. Toto heslo je třeba po nastavení zadat vždy, když chcete získat
přístup k nástroji BIOS. Viz "Nástroj BIOS" na straně 34.

Heslo uživatele (User Password) chrání počítač před neoprávněným použitím.
Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání
počítače z režimu hibernace lze zajistit maximální bezpečnost.

Heslo pro spuštění (Password on Boot) chrání počítač před neoprávněným
použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a
přepínání počítače z režimu hibernace lze zajistit maximální bezpečnost.

Důležité! Nezapomeňte heslo správce! Pokud heslo zapomenete,
obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.