インストラクションマニュアル Acer - Aspire one series, AO522

前へ 次へ
background image

40

Č

tin

a

Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence
dle FCC

Vyzářený výstupní výkon karty Mini PCI bezdrátové sítě LAN a karty Bluetooth je
výrazně pod stanovenými limity pro působení záření na rádiové frekvenci dle FCC.
Notebook by však měl být používán takovým způsobem, aby byla možnost styku s
osobami během normálního provozu následujícím způsobem minimalizována.

1

Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u
bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého
volitelného bezdrátového zařízení.

Upozornění: Aby byly splněny požadavky americké Federální komise
pro telekomunikace (FCC) na vyzařování vysokých frekvencí, musí
být mezi všemi osobami a anténou integrované karty Mini PCI
bezdrátové sítě LAN, vestavěné v sekci obrazovky, udržována
vzdálenost alespoň 20 cm (8 palců).

Poznámka: Bezdrátový adaptér Mini PCI implementuje funkci
přenosové diverzity. Tato funkce nevyzařuje rádiové frekvence z obou
antén současně. Jedna z antén je vybrána automaticky nebo ručně
(uživatelem) k zajištění dobré kvality rádiové komunikace.

2

Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé
rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény
povedou ke zrušení certifikace FCC a vaší záruky.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.